YG İŞLETME SORUMLULUĞU

KAPLAN MÜHENDİSLİK olarak fabrikanızın trafo tesisinin işletme sorumluluğunu üstlenerek Elektrik Mühendisliği hizmeti veriyoruz. 

Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri’nde can ve mal güvenliğinin sağlanması, ekonomik kayıpların önlenmesi için gerekli işletme hizmetlerinin yürütülmesini üstlenen yetkili kişilere Yüksek Gerilim İşletme Sorumlusu” denir.

 

Yüksek Gerilim tesislerinin işletme sorumluluğunu üstlenen Elektrik Mühendislerinin yetki ve yükümlülükleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca yürürlüğe giren 30.11.2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir

 

Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu ELEKTRİK MÜHENDİSİ olmalıdır.İşletme sorumlusu mühendisin iş güvenliği ve iş emniyeti açısından sorumluluğu, tesiste uyulması gerekeni ş güvenliği yöntemlerini tespit etmek, emniyetli bir işletme için uyulması gerekli kuralları belirlemek ve gerekli araç gereçleri tespit ederek söz konusu kurallara uyulması yönünde denetlemeler yapmaktır.